คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มสด. เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Advanced Pharmaceutical Research “Pharmaceutical Research for Quality of Life”

         อาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และผศ.ดร.ทิวัตถ์ กุลชนะภควัต อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเคมี พร้อมด้วยนางสาวญาดานันท์ แก้วพิลา นางสาวศุจินธร ยนต์นิยม และนางสาวพิชญา พรมแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย The International Proceeding  and Poster Presentation ในหัวข้อเรื่อง Tyrosinase inhibitory and facial whitening cream application of tamarind  (Tamarindus indica L.) seed coat extracts using in vitro model ในงาน The 5th International Conference on Advanced […]

studentadmin

March 19, 2018

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ”

           อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ” โดยมี อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ และ ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยนำเสนอในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 วันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

studentadmin

March 19, 2018

โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเพิ่มประสบการณ์ เรียนรู้จากสถานประกอบการจริง วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 07.00 – 17.30 น. ณ บริษัท กิฟฟารีนสกายไลน์ แลบบราทอรี่ แอนด์ เฮลแคร์ จำกัด

studentadmin

March 19, 2018

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. สถานที่ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

studentadmin

February 14, 2018
1 2 11