อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

[wp-svg-icons icon=”bullhorn” wrap=”i”]ผู้ที่สนใจ ส่งข้อมูล ดังนี้ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด เบอร์โทรติดต่อ ได้ทางอีเมล์ rittipun.rung@gmail.com ด่วน ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

studentadmin

January 14, 2018

กำหนดการสัมมนา “Healthy Trend 2018” สถาบันพัฒนาธุรกิจสุขภาพ

กำหนดการสัมมนา“Healthy Trend 2018”สถาบันพัฒนาธุรกิจสุขภาพInstitute of Healthy Business Development (IHBD)วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้อง…..คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯด้วยความร่วมมือจากวิทยากรชั้นนำจาก สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,มหาวิทยาลัยสยามรวมทั้งนักธุรกิจและนักการตลาดชั้นนำของประเทศไทย——————————————————————————————————————————— วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 8.30 – 9.00 น.​ลงทะเบียน09.00-09.15 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (คณะบดีฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สวนดุสิต) 9.20 – 9.30 น.​Value Chain ของตลาดอาหารเสริม สมุนไพร และครื่องสำอาง​โดย ​ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี​ ​ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์สุขภาพ 9.30 -10.30 น.​มูลค่าตลาดอาหารเสริม สมุนไพร […]

studentadmin

November 23, 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิสรา นุ่มแย้ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต รุ่นที่ 4 (SDU Ambassador 2017)

    ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนิสรา นุ่มแย้ม นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกเป็นฑูตวัฒนธรรมสวนดุสิต รุ่นที่ 4 (SDU Ambassador 2017)

studentadmin

November 23, 2017

English Discoveries Online เปิดให้นักศึกษาใช้งานแล้ว

English Discoveries Online เปิดให้นักศึกษาใช้งานแล้วที่ URL https://ed.engdis.com/dusitนักศึกษาสามารถศึกษาการใช้งานโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่1) http://ilac.dusit.ac.th กด Tab : Home เลือกชมคลิป ED Online2) http://ilac.dusit.ac.th กด Tab : Knowledge Sharing เลือกชมคลิปการใช้งาน EnglishDiscoveries เบื้องต้น

studentadmin

October 31, 2017

การรับสมัครนักศึกษาปี 2561 ของหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องสำอาง

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา        เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  การรับตรงร่วมกัน การรับแบบ Admission     คะแนน GPAX                            ไม่ต่ำกว่า 2.50    GAT     (วิชาความถนัดทั่วไป)           ค่าน้ำหนัก 10%    PAT 71  (วิชาคณิตศาสตร์)              ค่าน้ำหนัก 10%    […]

studentadmin

October 31, 2017
1 2 3 11