ประชาสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quata

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quata จำนวน 30 คน 14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2566 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ รอบที่ 3 Admission จำนวน 30 คน 7 – 13 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ รอบที่ 4 Direct Admission ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้น้องๆผู้สนใจสมัคร ติดตามประกาศคุณสมบัติ +เกณฑ์ และหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับในรอบต่างๆ ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม Inbox มาได้ที่ “รับสมัครนักศึกษาใหม่เครื่องสำอาง สวนดุสิตปี 66” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ https://line.me/ti/g2/CLVSz9wcK_YvMKwoPVP_fIUI7FOiClSv1fFZzQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default #เด็ก66 #tcas66 #สวนดุสิต #สมัครเรียน #dek66

Rittipun R.

October 6, 2020

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย “ ชีวิตวิถีใหม่กับธุรกิจออนไลน์ ”

วิทยากรพิเศษ​ นางสาวสุพรรษา วิรุณดก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยายเรื่อง การเริ่มต้นทำธุรกิจทาง Online พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกชั้นปีเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Sittijed Uraiwichaikul

September 19, 2020

การเรียนการสอนรายวิชาเครื่องสำอางแต่งสี

การเรียนการสอนรายวิชาเครื่องสำอางแต่งสี ปฏิบัติการที่ 1 ทดสอบคุณสมบัติของสีทางเครื่องสำอางด้านการละลายและการทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง โดย อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ

Sittijed Uraiwichaikul

September 11, 2020

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19”

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19” โดยมีอาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์นาฎลดา อ่อนวิมล และ ดร.วิทวัส รัตนถาวร เป็นผู้ร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ให้กับนักเรียนโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

Sittijed Uraiwichaikul

July 2, 2020

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์

นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ โดยนวัตกรรมของผลงานคือการใช้สารให้สีจากธรรมชาติ เน้นใช้พืชสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สีจากธรรมชาติมีความคงตัวสูง และพัฒนาเป็นแป้งพัพอัดแข็ง “Curcuma fixer foundation press powder” ที่ใช้สารให้สีจากธรรมชาติที่ผ่านเทคโนโลยีเพิ่มความคงตัว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังมีการใช้สารจากธรรมชาติทดแทนสารสังเคราะห์อื่น ๆ ในตำรับ ซึ่งจัดว่าเป็น “Natural green color cosmetic” โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวณัฐชยา เเซ่โก นางสาวนภสร ใจมั่น นายสิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง และอาจารย์ ดร วิทวัส รัตนถาวร ผลิตภายใต้ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 6 […]

Sittijed Uraiwichaikul

February 23, 2020

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebhostOrg02/cossci/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 16