หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ”

           อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ” โดยมี อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ และ ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยนำเสนอในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 วันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

studentadmin

March 19, 2018

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebhostOrg02/cossci/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122