สั่งพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์ และชำระค่ายืนยันสิทธิ์

สั่งพิมพ์ใบชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ที่ http://www.dusit.ac.th/2017/336230.html และชำระค่ายืนยันสิทธิ์ ได้ที่ – ธนาคารกรุงเทพ – ธนาคารกรุงศรีอยุธยา – กองคลัง อาคาร 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพฯ) – Counter Service 7-11

studentadmin

July 11, 2017