วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quata

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quata จำนวน 30 คน 14 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2566 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ รอบที่ 3 Admission จำนวน 30 คน 7 – 13 พฤษภาคม 2566 สมัครได้ที่ https://www.mytcas.com/ รอบที่ 4 Direct Admission ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยฯ ขอให้น้องๆผู้สนใจสมัคร ติดตามประกาศคุณสมบัติ +เกณฑ์ และหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับในรอบต่างๆ ได้ที่ https://entrance.dusit.ac.th/ สอบถามเพิ่มเติม Inbox มาได้ที่ “รับสมัครนักศึกษาใหม่เครื่องสำอาง สวนดุสิตปี 66” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ https://line.me/ti/g2/CLVSz9wcK_YvMKwoPVP_fIUI7FOiClSv1fFZzQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default #เด็ก66 #tcas66 #สวนดุสิต #สมัครเรียน #dek66

Rittipun R.

October 6, 2020

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยได้รับความกรุณาจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 3 ท่าน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางได้ผ่านเกณฑ์ประเมินในระดับ “ดี” ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการที่ให้ข้อคำแนะนำ และข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาให้นักศึกษามีคุณภาพดียิ่งๆขึ้น

August 2, 2018

มาแล้ว นิตยสารแคมปัส สัมภาษณ์น้องๆหลักสูตร “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง” ? สุดยอดไปเลยเด็กๆ

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เรียนแล้วรุ่ง 4 ข้อดี เทรนด์นี้กำลังมา! “วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต”

July 11, 2018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด (Snow girl)

ผศ.ดร.วิชชา  ฉิมพลี  คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณาจารย์  และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับบริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด (Snow girl) โดยมีดร.ธนธรรศ  สนธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เนเซอรัลโปรดักซ์ จำกัด ร่วมลงนามในครั้งนี้  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และรศ.ดร.ทัศนีย์  พาณิชย์กุล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน  เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ต่อยอดพัฒนางานวิจัย มอบทุนการศึกษา ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ณ ห้องประชุมชั้น 2                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิริธร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 (ข่าว ปภาวรินทร์/ภาพข่าว ปิยะวัฒน์)  

May 2, 2018

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรม โครงการการพัฒนานักศึกษาสำหรับเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเครื่องสำอางเชิงนวัตกรรม วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น. สถานที่ Hall 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

studentadmin

February 14, 2018
1 2 6