นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย “ ชีวิตวิถีใหม่กับธุรกิจออนไลน์ ”

วิทยากรพิเศษ​ นางสาวสุพรรษา วิรุณดก นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และบรรยายเรื่อง การเริ่มต้นทำธุรกิจทาง Online พร้อมตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตทุกชั้นปีเข้าร่วม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

Sittijed Uraiwichaikul

September 19, 2020

การเรียนการสอนรายวิชาเครื่องสำอางแต่งสี

การเรียนการสอนรายวิชาเครื่องสำอางแต่งสี ปฏิบัติการที่ 1 ทดสอบคุณสมบัติของสีทางเครื่องสำอางด้านการละลายและการทนต่อสภาวะความเป็นกรด-ด่าง โดย อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ

Sittijed Uraiwichaikul

September 11, 2020

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19”

ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง (GMP) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (วิทยาเขตสุพรรณบุรี) เข้าร่วมบรรยายให้กับโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ในหัวข้อ “ส่องโลก ไวรัส วายร้าย โควิด-19” โดยมีอาจารย์ณัฐพร บู๊ฮวด อาจารย์นาฎลดา อ่อนวิมล และ ดร.วิทวัส รัตนถาวร เป็นผู้ร่วมบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ให้กับนักเรียนโครงการละออพลัส โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 1 วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

Sittijed Uraiwichaikul

July 2, 2020

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์

นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ โดยนวัตกรรมของผลงานคือการใช้สารให้สีจากธรรมชาติ เน้นใช้พืชสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สีจากธรรมชาติมีความคงตัวสูง และพัฒนาเป็นแป้งพัพอัดแข็ง “Curcuma fixer foundation press powder” ที่ใช้สารให้สีจากธรรมชาติที่ผ่านเทคโนโลยีเพิ่มความคงตัว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังมีการใช้สารจากธรรมชาติทดแทนสารสังเคราะห์อื่น ๆ ในตำรับ ซึ่งจัดว่าเป็น “Natural green color cosmetic” โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ดังรายชื่อต่อไปนี้ นางสาวณัฐชยา เเซ่โก นางสาวนภสร ใจมั่น นายสิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง และอาจารย์ ดร วิทวัส รัตนถาวร ผลิตภายใต้ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 2 – 6 […]

Sittijed Uraiwichaikul

February 23, 2020

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปีมังกรสวรรค์

อาจารย์จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปีมังกรสวรรค์ ณ บริเวณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 มกราคม 2563

Sittijed Uraiwichaikul

January 26, 2020

Notice: Undefined index: offset_start in /hostdata/WebhostOrg02/cossci/public_html/wp-content/themes/plant/inc/template-tags.php on line 122
1 2 11