นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์

นักศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2020) ระดับอุดมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ โดยนวัตกรรมของผลงานคือการใช้สารให้สีจากธรรมชาติ เน้นใช้พืชสมุนไพรไทย โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้สีจากธรรมชาติมีความคงตัวสูง และพัฒนาเป็นแป้งพัพอัดแข็ง “Curcuma fixer foundation press powder” ที่ใช้สารให้สีจากธรรมชาติที่ผ่านเทคโนโลยีเพิ่มความคงตัว นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ยังมีการใช้สารจากธรรมชาติทดแทนสารสังเคราะห์อื่น ๆ ในตำรับ ซึ่งจัดว่าเป็น “Natural green color cosmetic”

โดยมีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 ดังรายชื่อต่อไปนี้
นางสาวณัฐชยา เเซ่โก
นางสาวนภสร ใจมั่น
นายสิทธิเจตน์ อุไรวิชัยกุล

ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง และอาจารย์ ดร วิทวัส รัตนถาวร

ผลิตภายใต้ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง ม.สวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

#CosmeticSciSDU
#INewGenAward2020
#ThailandInventoryday2020
#ThailandNewGenInventorsAward