นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปีมังกรสวรรค์

อาจารย์จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง วิทยาเขตสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานตรุษจีนสุพรรณบุรี มหัศจรรย์ 12 ปีมังกรสวรรค์ ณ บริเวณ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 25 มกราคม 2563