คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561

วันที่ 27 กันยายน 2561 คณาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู และบายศรีสู่ขวัญ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมไหว้ครู และผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญให้กับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี