หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ร่วมกับงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการแนะนําแนวทางการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนักศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์และรุ่นพี่ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางให้การต้อนรับ รวมถึงคำแนะนำอย่างอบอุ่น