อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมความงามจากข้าวไทย” และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว คือ “Ruby rice essence sheet mask”

อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมความงามจากข้าวไทย” และจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าว คือ “Ruby rice essence sheet mask” โดยมี อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ และ ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง เป็นผู้ร่วมวิจัย ในงาน SIMA ASEAN THAILAND 2018 (The Southeast Asian agri-business show 2018) จัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นงานที่นำเสนอเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้มีการพัฒนาจนเป็นนวัตกรรม ที่เหมาะกับความต้องการของภูมิภาคอาเซียน และสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรได้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี วันที่ 7 มิถุนายน 2561