สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Thailand Tech show 2018 โดยจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ต่อยอดจากงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้เข้าร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมในงาน Thailand Tech show 2018 โดยจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ต่อยอดจากงานวิจัยของอาจารย์ในสาขาวิชา อาทิเช่น ชุดสปาจากแว๊กซ์น้ำมันรำข้าวหอมมะลิ ผลงานวิจัย ผศ.ดร.จิราภรณ์ ทองตัน ผลิตภัณฑ์จากน้ำหอมอบร่ำ ผลงานวิจัย อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ เครื่องสำอางกันแดดนาโน ผลงานวิจัย ดร.วิทวัส รัตนถาวร แผ่นมาร์คหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ ครีมบำรุงผิวหน้าสูตรกลางคืนจากดอกกล้วยไม้ และน้ำหอมจากกล้วยไม้ไทย (cattleya eau de parfum) ผลงานวิจัย อ.ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. 2561 ณ ไบเทค บางนา hall 101 บูธ 17