Goodbye senior ในธีมงาน “Who are you ?

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ Loft to bar (music and restaurant) นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ได้จัดงาน Goodbye senior ในธีมงาน “Who are you ? ถ้าคุณสามารถเป็นใครก็ได้ในหนึ่งคืน คุณจะเป็นใคร” ให้กับพี่ๆเครื่องสำอาง ชั้นปีที่ 4 การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตของหลักสูตร โดยมีอาจารย์และนักศึกษาของหลักสูตรฯ ทุกชั่นปีเข้าร่วมงาน