อาจารย์ฤทธิพันธ์ รุ่งเรือง หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เข้าร่วมบรรยายพิเศษ และนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดข้าวทับทิมชุมแพ” โดยมี อ.จรัสฟ้า โหมดสุวรรณ และ ผศ.อมรรัตน์ สีสุกอง เป็นผู้ร่วมวิจัย โดยนำเสนอในการประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2561 วันที่ 6-8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น