กำหนดการสัมมนา “Healthy Trend 2018” สถาบันพัฒนาธุรกิจสุขภาพ

กำหนดการสัมมนา
“Healthy Trend 2018”
สถาบันพัฒนาธุรกิจสุขภาพ
Institute of Healthy Business Development (IHBD)
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 – วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้อง.....คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ
ด้วยความร่วมมือจากวิทยากรชั้นนำจาก

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,
มหาวิทยาลัยสยาม
รวมทั้งนักธุรกิจและนักการตลาดชั้นนำของประเทศไทย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

8.30 - 9.00 น.​ลงทะเบียน
09.00-09.15 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน (คณะบดีฯ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สวนดุสิต)

9.20 - 9.30 น.​Value Chain ของตลาดอาหารเสริม สมุนไพร และครื่องสำอาง
​โดย ​ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
​ ​ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์สุขภาพ

9.30 -10.30 น.​มูลค่าตลาดอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง ทั่วโลก เอเชีย CLMV จีน และไทย
​โดย ​ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี
​ ​ที่ปรึกษาด้านการสร้างแบรนด์สุขภาพ

10.30 - 10.45 น.​พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.​Insight พฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าสุขภาพ 2018 โฟกัสอาหารเสริม สมุนไพร และ เครื่องสำอาง
โดย ​รศ.ดร.ภคพล อนุฤทธิ์
คณบดี วิทยาลัยนานานชาติ มหาวิทยาลัยสยาม

12.00 -13.00 น. ​รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.​Insight ขั้นตอนการยื่นจด อย & ฮาลาล ให้ผ่านแบบฉลุย. การเตรียมเอกสารการส่งออกต่างประเทศได้อย่างถูกกฎหมาย และการเจาะประเทศกลุ่มมุสลิม
โดย คุณอาคม พละสุ
อดีตนายกสมาคมชิบปิ้งแห่งประเทศไทย ประสบการณ์การขึ้นทะเบียน นำเข้า และส่งออก อาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง 25 ปี\

14.30- 15.30 น. เสวนา “ทางรอดของสินค้าในกลุ่มอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง ผ่านงานวิจัย” #1
​ วิทยากร
ศาสตราจารย์ ดร. นงนุช เหมืองสิน
ผู้อำนวยการ หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
ผู้เชียวชาญด้าน Natural Product Chemistry and Plant Tissue Cultures คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

อ.ณัฐพร บู๊ฮวด
ผู้จัดการ โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้านสุขภาพความงาม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

15.30 - 15.40 น.​พักรับประทานอาหารว่าง
15.40- 16.45 น. เสวนา “ทางรอดของสินค้าในกลุ่มอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง ผ่านงานวิจัย” #2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560

8.30 - 9.00 น.​ลงทะเบียน

9.00 - 10.30 น.​Insight ข้อมูล E Commerce ในกลุ่มสินค้าอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง ในประเทศไทย
​โดย ​คุณวรวุทธ สายบัว
​ที่ปรึกษาการทำธุรกิจออนไลน์ผู้ประกอบการอาหารเสริมและเครื่องสำอาง ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์ม Beautynista

10.30 - 10.45 น.​พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 -12.00 น.​Insight การชนะตลาด ธุรกิจอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง สำหรับผู้ประกอบการที่สร้างแบรนด์ใหม่
​โดย ​คุณวุฒิชัย กวินปรีชารักษ์
​ ​ที่ปรึกษาอาวุโส SME Secret Corporation Co.,Ltd.

12.00 -13.00 น. ​รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 14.30 น.​Insight การสร้างแบรนด์ให้เกิด Loyalty โฟกัสธุรกิจอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง
โดย ​คุณเกียรติรัตน์ จินดามณี
ผู้ก่อตั้งเวบไซต์ Taokaemai.com ผู้อยู่เบื้องหลังแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย

14.30 - 15.30 น.​Case Success Story “สร้างแบรนด์อาหารเสริม และเครื่องสำอาง ผ่านงานวิจัย ที่ สร้างยอดขายกว่า 100 ล้านบาท ในการเปิดตัวได้อย่างไร”

​วิทยากร เภสัชกรหญิง ดร. พรวนิช เจริญพุทธคุณ (คุณกิ่ง)
นักธุรกิจผู้สร้างแบรนด์เครื่องสำอาง ผ่านการวิจัย และสร้างตลาดแบบ Personalised Cosmetics

คุณนราพงศ์ ชมพูธัญ นักธุรกิจ (Sliming Gel)​
ผู้สร้างแบรนด์อาหารเสริม ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ ในการทำวิจัยและสร้างนวัตกรรม จนสามารถสร้างยอดขายมูลค่า 100 ล้านบาท ในวันเปิดตัวสินค้า

15.30 - 15.45 น.​พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 - 16.45 น.​Insight ทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เจาะประเด็นเงินสนับสนุนทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนขาย สินค้าได้ โฟกัสสินค้าอาหารเสริม สมุนไพร และเครื่องสำอาง

โดย คุณเสาวภาพ รักษาพราหมณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการ Marketing and Cluster Promotion Activity Division สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวทช) ผู้ดูแลทุนสนับสนุนของภาครัฐ

..........................................................................................จบการสัมมนา....................................................................................................