หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับอาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ทองตัน ที่มีผลงานได้รับการรับรองการจดอนุสิทธิบัตร 3 ผลงาน

            หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง สำหรับอาจารย์ ดร. จิราภรณ์ ทองตัน ที่มีผลงานได้รับการรับรองการ         จดอนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

            1. ครีมทาเท้าสูตรร้อนที่มีสารสกัดจากไพล  

เลขที่อนุสิทธิบัตร 12698

            2. ครีมทาเท้าสูตรเย็นที่มีสารสกัดจากไพล  เลขที่อนุสิทธิบัตร 12699

            3. โลชั่นนวดตัวที่มีสารสกัดจากไพล         เลขที่อนุสิทธิบัตร 12700