ผลิตภัณฑ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ออกรายการ นารีกระจ่าง สถานี THAI PBS

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร. ทัศนีย์ พาณิชยกุล ออกรายการ นารีกระจ่าง สถานี THAI PBS (วันที่ 25 ส.ค. 2559 เวลา 9.00น.) ในหัวข้องานวิจัยที่พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

สามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ คลิ๊ก